נטילת ידיים

שאלה: 

ראיתי בהלכות ברכות שצריך נטילת ידיים בתחילת סעודה ובסוף סעודה, ובנטילה שלפני האוכל וק"ש ותפילה צריכות ברכה..
א. האם כיום צריך לעשות מים אחרונים?
ב. אם כן האם זה מכורח המנהג או הסכנה?
ג. האם יש חילוק בין סעודה שהשתמשתי בה עם מלח או לא? או שכל מלח אפי' קמוץ ששמים באפייה מחייב מהסכנה?
ד. האם כוונת רבנו שצריך נטילה בברכה לפני כל תפילה? ואם כן, נטילה של שחר פוטרת את של תפילת השחר?
ה. קריית שמע שכתב רבנו שצריכה נטילה בברכה, האם אלו השתיים של שחרית וערבית או שהכוונה גם לקרית שמע שעל המיטה?
ו. קרית שמע כיום שאנו אומרים אותה על הסדר כחלק מהתפילה, הנטילה של התפילה פוטרת את של קרית שמע?
ז. מה היה מנהג תימן מנושאים הללו?
אשמח לתשובה למען נלך בדרך הישר לאור מנהג תימן ומשנת רבנו.

תשובה: 

לפי רבינו, יש ליטול לפני כל תפילה.

לפי מנהגנו,רק לפני שחרית, ואז אנו מברכים.

לגבי מים אחרונים, זוהי תקנת חז"ל בגלל סכנה מחמת מלח סדומית שבפת. ולפי הדין, היינו צריכים לברך, אלא שאין מברכים על תקנה שהיא מחמת הסכנה.

תקנה וגזירה, אינה ניתנת לשיעורים, ואין מחלקים אם היה באותה פתח מלח או לא, וכמה. ולכן תמיד יש ליטול מים אחרונים, אחרי אכילת סעודה עם פת.

כוונת רבינו לגבי ק"ש של שחרית ושל ערבית, ולא לזו שעל המיטה, נטילה לתפילה ולק"ש אחת היא.

תאריך: 
20/02/19 ט"ו אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist