תחנון

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול בעניין נוסח תחנון בקהילת תימן המתפללים לפי נוסח בלדי נפילת אפים בתחנון הינה "לפניך.." ואולם בסליחות בימים הנוראים נפילת אפיים הינה "לדוד.." יש כאלה שבמנחה של שבת אומרים "לדוד.." כיצד ניתן להסביר זאת בברכת התורה וישר כח

תשובה: 

אין נוסח תחנון מאנשי כנסת הגדולה. והתחנון ביסודו הוא להתחנן באופן אישי וחופשי. עיין רמב"ם, תפילה, ה, יג. וכן אבודרהם "כל אחד כפי רצונו ודעתו". אלא שבמקומות שונים התגבשו נוסחים שונים. ולכן הם שונים זה מזה, רע"ג, רס"ג, אבודרהם, אשכול רמב"ם. מנהג הבלדי בתימן הוא כמו הרמב"ם, עיין סדר התפילה לרמב"ם, ומה שנהגו באשמורות לומר לדוד אליך הוא על דרך הפשרה, הואיל ובתחנון של התפילה אומרים לפניך. בבחינת מזה ומזה אל תנח ידיך. כפי שביאר מהרי"ץ, שהרי כלל גדול בדברים אלו: אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

תאריך: 
28/03/04 ו' ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist