התרת נדרים

שאלה: 

שלום,
רציתי לברר לגבי התרת נדרים - של אכילת קטניות בפסח, מי רשאי לעשות זאת ובאילו נסיבות, וכיצד בפועל ניתן לעשות זאת?

תשובה: 

בני עדות מזרח שקיבלו עליהם בידיעה, מנהג איסור אכילת קטניות בפסח, ורוצים לחזור בהם, צריכים התרה. אם קיבלו עליהם, משום שהם חשבו שכך הוא הדין, או שחשבו שהוא מנהג אבותיהם, טעות היא בידם, ואינם צריכים התרה.

תאריך: 
09/04/04 י"ח ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist