שאלה מתחום כתיבת סת"ם

תשובה: 

לפי מורנו הרב יוסף קאפח, אליבא דהרמב"ם די בכוונה שכותב שם ה' לשם ה'. ואין האמירה מעכבת. אך העדר כוונה פוסל. בכל השמות הנמחקים ולאו דוקא שם הוויה. דלא כהרדב"ז אלא כהב"י. על סופר מקצועי שכותב הרבה צריך להיטהר מן השיגרה ומהיסח הדעת. לפי השו"ע, יו"ד, רעו, ב, העדר האמירה פוסל בכל השמות הנמחקים, ולאו דוקא לשם הוויה. ולכן סופר שכותב לרבים ולא רק לעצמו, לחייב להקפיד גם לפי השו"ע. בדיעבד לפי הש"ע, או"ח, לב, יט, שאם אמר בפיו בתחילת הכתיבה, שכותב התפילין לשם קדושת תפלין, כשר. אם מחשב בשאר השמות לשמן.

תאריך: 
13/04/04 כ"ב ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist