נצרות כעבודה זרה

שאלה: 

לפי הרמב"ם שנצרות היא עבודה זרה, איך מתקיים מאמר חז"ל שבטלה יצר עבודה זרה, הרי ישנה עדיין משיכה של רבים לנצרות ואם כן, אולי ניתן להשתמש בכלי זה ולומר שנצרות (כמו הדתות ההודיות שנוהרות אליהם עוד רבים) הם לא עבודה זרה?

תשובה: 

אין מקשין מדברי אגדה על דברי הלכה. הנצרות היא ע"ז. ובזה אין לערער. צריך להבין כוונת חז"ל למה התכוונו כשאמר שבטל יצר עבודה זרה. ויש אפשרויות שונות לכך.

תאריך: 
13/04/04 כ"ב ניסן התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist