דילוג לתוכן העיקרי

פאות הראש

שאלה

מהו אורך הפאות שצריך להשאיר לפי הרמב"ם? הרמב"ם לא כתב "עד העצם" (הלחי העליון) אלא כתב "40 שערות"? מהו שיעור זה וכיצד יש למדוד אותו?

תשובה

לפי הרמב"ם, עד העצם ולא עד למטה הן מן האוזן כדעת השו"ע. כי עד העצם היא פאת הראש, ולא פאת הזקן. שהרי האדם שטרם צמח זקנו היתה לו פאת הראש ושם ליד הצדע מקומה הטבעי וההלכתי.