האם מותר לקלל יהודי שהתנצר וקורא (ועושה) להשמדתה של מדינת ישראל?

שאלה: 

האם מותר לקלל יהודי שהתנצר וקורא (ועושה) להשמדתה של מדינת ישראל? האם מותר לומר ימ"ש על מרדכי וענונו?

תשובה: 

מבחינה עקרונית כבר אמר דוד נעים זמירות ישראל: "הלוא משנאיך ה' אשנא". מבחינה מעשית, ובמיוחד בדורנו, ובמיוחד בעידן התקשורתי, צריך לשקול היטב את התועלת ואת הנזק בשימוש בקללות כביטוי מחאה וכאב.

תאריך: 
21/04/04 ל' ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist