מהות איסור גילוח בתער

לכבוד הרב ערוסי שלום רב. מה מהות האיסור? האם עצם הדבר שיהיה העור חלק? אם כן מה דינו של גילוח ע"י משחה להסרת שער? או הסרת שער בפנים בלייזר? שמעתי שמורי הקל במשחה והחמיר במכונה, מה ההבדל??
תודה רבה.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

לא אסרה תורה אלא השחתה בתער, וי"א גם במספריים כעין תער. ועכ"פ הדבר אור לפחות מדרבנן. לא כן במשחה או בקרני לייזר, שבאלה מותר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪