עבירה

שאלה: 

בס"ד אדם שעושה עבירה חמורה כי היא נעשתה לו היתר במשך תקופה ארוכה, מנסה לעזוב את החטא אבל קשה מאוד. מה אפשר לעשות? (העבירה היא: פוגם בברית קודש). חג שמח וכל טוב!!!

תשובה: 

לגבי כל עבירה צריך אדם להיזהר, שלא יחזור ויעשנה כדי שלא תיעשה לו כהיתר. על אחת כמה וכמה לגבי העבירה האמורה. לגבי העבירה האמורה, יש צורך להרבות בלימוד תורה, כי התורה היא באופן מיוחד סם כנגד יצר זה. ואם אותו אדם טרם התחתן, עליו לעשות הכל כדי להתחתן מהר ככל האפשר, עם אישה כשרה וצנועה. ולעולם ישווה לנגד עיני שכלו את אבותיו הכשרים, ואת יוסף הצדיק, ואת הסיכון שהוא עלול להפסיד את חיי העולם הבא שלו.

תאריך: 
25/05/04 ה' סיון התשס"ד
x

Audio Playlist