ברכה לבטלה

שאלה: 

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. חבר סיפר לי שבבית הכנסת של חמיו, לפני "מזמור שיר ליום השבת" בע"ש, אחד מהקהל/ החזן עומד ומברך: "בא"ה אמ"ה אקב"ו על קבלת שבת".
א.האם הרב שמע על מישהו שנוהג כך?
ב. האם אין זו ברכה לבטלה והזכרת שם ה' לבטלה, כי הרי אסור לחדש שום ברכה שאינה כתובה בחז"ל, והרי אינני יודע על המצאות ברכה כזו?
ג. אם זה מנהג טעות, האין צריך להוכיחם? ואם זה יגרום למחלוקות?

תשובה: 

א. לא שמעתי.
ב. כל ברכה שלא נזכרה לא בתלמוד ולא בספרי הפוסקים ובספרי המנהגים המפורסמים, היא ברכה לבטלה, כי לאותה ברכה אין שום מסורת. ואין כל אדם יכול להנהיג ברכות. והרמב"ם פסל ברכות שנמצאו בספרי הפוסקים, שאין להם מקור או יסוד בתלמוד. ובמקרה דנן כיצד יברך שה' ציווה אותו לקבל את השבת. וה' לא ציווהו לקבל את השבת, אלא לקדש את השבת. וזאת הוא עושה רק בקידוש.
ג. בוודאי שיש להוכיחם, אבל בדרכי נועם. והתוכחה במקרה דנן אינה גינוי, אלא הסברה הלכתית של העניין. ורק אם לא קיבלו, יש להוכיחם שהם עוברים על איסור ברכה לבטלה שלפי הרמב"ם היא איסור תורה של לא תישא.

תאריך: 
09/06/04 כ' סיון התשס"ד
x

Audio Playlist