לימוד גמ' במקום...

שאלה: 

אם למדתי גמ' במקום טינופת (יותר מדוייק: מקום שאסור ללמוד בו) ובזמן שאני למדתי לא ידעתי זאת (על הטינופת) ורק לאחר מכן התברר לי. האם הלימוד שלי נחשב - האם כשאני צריך לעשות סיום מסכת אני צריך ללמוד שוב את מה שלמדתי במקום הטינופת?

תשובה: 

הלימוד נחשב. טינופת שצריך להיזהר מפניה, לכתחילה, אם לומדים תורה בקול, היא הצואה.

תאריך: 
20/06/04 א' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist