צריבה - מותר או אסור

שאלה: 

האם מותר לצרוב? רק לשימוש הפרטי?

תשובה: 

אסור לצרוב דיסק לצורך הפצה. כי בכך הוא פוגע בפוטנציאל המסחרי של הדיסק שהיצרן ייצר לצורך מסחרי. לא כן לצורך פרטי. נראה שהדבר מותר. כמו שאדם מעתיק ספר לצורך עצמו, או מצלם ספר לצורך עצמו. ומעשים שבכל יום שרבים העתיקו ספרי דפוס, בגלל שלא היה להם כסף לקנות ספר. וכי בגלל שבימינו אפשר באמצעות צילום, ואין צורך בהעתקה, הדבר ייאסר?

תאריך: 
22/06/04 ג' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist