שאלה על תשובתו של הרב בנושא קדיש וקדושה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!
במחילה מכבודך. באחת השאלות שנשאל הרב על אם היו 9 שהתפללו אם בא העשירי אם מותר להגיד קדושה וקדיש הרב ענה שלשו"ע - כן ולרמב"ם לא האם כבוד הרב יכול למקד אותי איפה המקור בדיוק?
תודה רבה.

תשובה: 

עיין טור, או"ח, סט, ובב"י, שם, ובשו"ע, שם, משם תלמד שנהגו שיחיד אומר קדיש וקדושה בשיטת תלמידי רש"י, יחד עם תשעה שכבר התפללו. בעוד שלפי הרמב"ם, כתב הרדב"ז, שתשעה שהתפלל, פרחה קדושה מהם. ולפי הרמב"ם, לא יוכלו עוד לומר קדיש או קדושה.

תאריך: 
30/06/04 י"א תמוז התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist