צוואות

שאלה: 

שלום רב, נתבקשתי לערוך צוואה לאדם שומר תורה ומצוות, המעוניין לצוות את רכושו לאחר מותו באופן שאינו בהכרח תואם את הדין שיחול לפי דין תורה אילולא הצוואה ("מתנה על מה שכתוב בתורה"). ידוע לי שקולמוסים רבים כבר נשתברו בענין זה, ואני מחפש פסקאות מבוא או סיכום לצוואה אשר תבטחנה שרצונו של המצווה יתקיים ויהיה תקף לפי דין תורה ולפי הדין הכללי גם יחד (ובכלל זה סעיף 8 לחוק הירושה). אודה לכבוד הרב מאוד אם יואיל לשלוח אלי נוסח מתאים או להפנותני אליו.
בתודה ובברכה. יעקב

תשובה: 

באופן עקרוני יש צורך לנסח את שטר הצוואה בלשון מתנה מהיום ולאחר מיתה. לא בלשון ירושה. ולכתוב בלשון חיוב, ולא להוסיף לשון שלילה שפלוני לא יירש. ויש צורך במעשה קניין, ועדים כשרים. אבל יש עוד פרטי דינים. ולכן מן הראוי שתעיין בספר דיני ממונות להרב עזרא בצרי, ח"ג, כי שם יש גם נוסחאות של שטרי צוואות, ותבחר רק לשון של שטר מתנת בריא.

תאריך: 
05/07/04 ט"ז תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist