מוצקי חלב נוכרי

שאלה: 

ראיתי שלדעת הרב מותר אבקת חלב נוכרי אף לכתחילה. מה לדעת הרב דין מוצקי חלב נוכרי? האם דין מוצקי חלב נוכרי הוא כמו דין אבקת חלב נוכרי, או כמו דין חלב נוכרי? (יש לנו בבית מוצר שמכיל מוצקי חלב נוכרי)
תודה רבה ויישר כח על כך שהרב עונה תשובות באתר!!!

תשובה: 

אם מוצרי חלב אלו הם רק על בסיס אבקת חלב גויים, יש מקום להתיר, כי יש ספק אם באבקת חלב גויים יש חלב טמא., כי יש אומרים שלא ייתכן שיש חלב טמא באבקת חלב.

תאריך: 
09/08/04 כ"ב אב התשס"ד
x

Audio Playlist