שדרוג

שאלה: 

לק"י לכבוד הרב רצון ערוסי שליט"א שלום וברכה! לפני כשנתיים מצאנו טלפון נייד באחד מהגנים הלאומיים. בעזרת מספרי הטלפון שבזיכרון המכשיר הצלחנו לאתר את הבעלים ואף מסרנו להם את פרטינו (שם, כתובת ומספר טלפון) הם אמרו שיצרו איתנו קשר ע"מ שנחזיר להם את המכשיר. בינתיים נגמרה הסוללה של המכשיר ולא היה באפשרותנו להטעינה כי המכשיר מדגם ישן. בעלי המכשיר לא יצרו איתנו קשר. לאחר כשנה עליתי באחת מתוכניות הרדיו בפינה המיועדת לאבדות ומציאות ופרסמתי שוב את דבר המציאה, אולם עדיין לא נוצר קשר. לפני כחודשיים אבי רצה לקנות לעצמו מכשיר נייד חדש ואמרו לו שאם יביא מכשיר ישן יקבל תמורתו הנחה במחיר המכשיר החדש, ואבי מסר להם את אותו המכשיר שמצאנו. על הסוללה של המכשיר שמצאנו היתה מדבקה עם מספרי טלפון אולם לא טרחנו לברר למי הם שייכים (יתכן וזה המספר של המכשיר עצמו). שאלותי:
א) האם על פי הדין נהגנו נכון בכך שהשתמשנו במכשיר ע"מ לקבל הנחה?
ב) האם זה נחשב שהבעלים התייאשו לאחר שבמשך כשנתיים לא יצרו איתנו קשר?
ג) אם נהגנו שלא כראוי, כיצד עלינו לתקן את החטא? כל טוב ושנה טובה!

תשובה: 

א. יפה עשיתם שאיתרתם את הבעלים. לא טוב עשיתם שלא רשמתם את מספר הטלפון. מאחר ועל הסוללה של המכשיר יש מספרי טלפון, חובתכם לברר גם באמצעות מספרים אלו. לפי הנתונים האמורים בשאלתך, מדובר באבדה שיש לה סימנים. מה שאין יסוד להניח שהבעלים התייאשו כשהמכשיר הגיע לידכם. והעובדה שלא יצרו קשר, אין בה ללמד על כך שמחלו על המכשיר, כי כמו שאצלך הסלולרי של המכשיר נגמרה, ואינך יכול להטעינו, כך אפשר שהבעלים איבד את מספר הטלפון שלך.
ב. בנסיבות כאלה אתה צריך לרשום את הסימנים ואת תאריך המציאה ומקום המציאה. לשום את ערכו, ולרשום את ערכו. וכשיימצאו הבעלים, תשלו להם את ערכו. לאחר כל אלה רשאים אתם לתתו לחברה ולקבל חדש. ומאחר וכבר נתתם אותו לחברה וקיבלתם חדש, נותר לכם לרשום את כל הפרטים הנ"ל ואת ערכו, ולכשיימאו הבעלים, שיתנו את הסימנים המתאימים ותיתנו להם את ערכו.

תאריך: 
13/09/04 כ"ז אלול התשס"ד
x

Audio Playlist