ציצית

שאלה: 

בס"ד הרב ענה תשובה לשואל האם מותר לקשור חוטי ציצית בלילה. הרב ענה שמותר ואפילו לכתחילה.
1. איפה הרב זה מופיע בש"ע וברמב"ם?

תשובה: 

היכן מופיע בש"ע וברמב"ם שאסור?

תאריך: 
13/09/04 כ"ז אלול התשס"ד
x

Audio Playlist