דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לנסות מגדת - עתידות?

שאלה

בשכונתנו יש מגדת - עתידות, והרבה אנשים מתפתים ופונים אליה, כי הם אומרים שהיא אומרת דברים נכונים. כדי להציל אותם מחטא,
רציתי לנסות אותה - לשאול אותה שאלות, וכאשר היא תטעה (וברור שהיא תטעה לפחות בחלק מהשאלות) - להציג את הטעויות שלה ברבים ולפרסם שהיא טועה ואין טעם לפנות אליה. פעם חשבתי שזה אסור, כי נאמר "אל תפנו אל האלילים". אך לאור תשובת הרב כאן: http://moreshet.co.il/shut/shut2.asp?id=39767, נראה שאי - אפשר לאסור על כך ללא בדיקה אמפירית, ולפי זה, הדרך היחידה להוכיח שזה באמת אסור היא, לנסות אותה כנ"ל. אז האם מותר או אסור לנסות?

תשובה

אני אמרת שאין להזדקק לבני אדם שטוענים שהם מרפאים, אם תרופותיהם הן סגוליות. יש איסור בתרופותיהן (מאכלות אסורות), או שיש פעולות אסורות בדרכי טיפול (אביזרייהו דעריות). לא אמרתי שיש צורך לבדוק מגידי עתידות, כדי שנדע אם להזדקק להם, כי באופן כללי התורה הרחיקה מאתנו מנהגי הגויים שנזקקו למגידי עתידות ולמכשפים וכיו"ב. ואנחנו כעם נבחר, נדרשנו להיות תמימי דרך עם ה'. ולהיעזר בנבראי אמת, לכשה' יחדש הנבואה, במהרה בימינו. ולכן אל תקרב אל פתח ביתה. וד"ל.