קניית ספר תורה או השלמת בניית בית כנסת

שאלה: 

לרב שלום וברכה,
להורי י ה' ישמרם עד מאה ועשרים, היה מאז ומתמיד רצון לקנות ספר תורה. אספו פרוטה לפרוטה והגיעו לסכום המתאים. לאחרונה הציעו להם (במקום קניית ספר תורה) לעזור בסיום בניית בית כנסת, ובית הכנסת יקרא על שמם. הסכום לסיום בית הכנסת גבוהה יותר מקניית ספר תורה. בית הכנסת האמור הינו בנוסח אחיד וכמעט כל המתפללים שם הינם אשכנזים, כאשר אנו תימנים. לבית הכנסת חסר גם ספר תורה בנוסח אשכנזי, וגם אפשרות זו של קניית ספר תורה אשכנזי לבית הכנסת הנ"ל הועלתה. חשוב לנו לתרום ספר תורה לבית כנסת שנצרך לכך וחסרים לו ספרי תורה. השאלה היא מה קודם למה והאם חשוב נוסח ספר התורה? הרי אחת מתריג מצוות היא לכתוב ספר תורה. מצד שני לעזור ולסיים בית מקדש מעט, אומנם אינה בתריג המצוות, אולם אנו חשים שזו מצווה נכבדה כשלעצמה. בנוסף לכך, ובמידה וירצו הוריי לתרום ספר תורה בנוסח שאינו שלהם, האם דבר זה (הנוסח) מחייב וצריך להלקח בחשבון מבחינת המצווה?
תודה לרב בשם הוריי ובשמי, שאלתיאל חסן

תשובה: 

לא לגמרי הבנתי את השאלה, אבל יש לומר, שתרומה למען בניין בית כנסת, וגם תימני לאשכנזי היא מצווה גדולה. ברור שאילו היה להוריך בית כנסת תימני, שהיו צריכים להקדיש אותו מטעמים שונים, ובא הגואלו בקרוב אליו, וגם שהוא יוכל לשמש לתפילה לבני המשפחה, וכשבני המשפחה ישתמשו בבית כנסת לפי מסורת אבותם, וגם יחנכו את צאצאיהם, שזקניהם תרמו למען מקדש מעט, יש בזה חשיבות גדולה להם ולתורמים. אשר לס"ת. המצווה העיקרית היא אינה בתרומתו לבית כנסת, אלא מצוות כתיבת ס"ת, וקיום המצווה הוא רק אם נכתב ס"ת כשר בהלכה ולפי מורשת אבות של הכותב. ואם עשה כן, והעמידו לרשות מתפללים יוצאי תימן, המצווה כפולה ומכופלת, אבל אם כתב ס"ת לפי מנהגי אשכנז, ספק אם קיים מצוות כתיבת ס"ת, ורק יש לו מצווה בסיוע חשוב למתפללים אשכנזים שהיה להם ס"ת לקרוא בו.

תאריך: 
12/11/04 כ"ח חשון התשס"ה
x

Audio Playlist