קלף משוח

שאלה: 

אמר הרב בתשובה שמותר לענ"ד לקרוא בס"ת משוח לדעת הרמב"ם. הכיצד? הרי הרמב"ם אומר רק גויל או קלף מעובד לשמו, ואנו יודעים את מצב הקלפים של היום. כך גם כתב מורי קאפח האם מותר לברך ברכת התורה על ס"ת כזה ולעבור על לא תשא שכתב הרמב"ם בהלכות ברכות שהיא עבירה קשה.
תודה רבה לך הרב רצון על תשובתך.

תשובה: 

יש להבחין בין בעית הקלף שהיא בעיה קריטית לבין גוויל משוח. במשיחה שאין בה ממש, ורק נותנת ברק, כי הקלף אינו כשר לרבינו לחלוטין. ומבחינה עקרונית הברכה היא לבטלה, ואעפ"כ ציינתי דבר שלא ניתן להכחיש אותו שבבתי מדרש של גדולי רבני תימן, כולם בתימן, וכן בישראל, לרבות מרי יוסף זצ"ל, קראו בברכה בס"ת קלף למרות שיש להם ס"ת גוויל. ובוודאי שיש לעניין זה סיבה כבדת משקל לכך. לא כן גוויל משוח במשיחה שאין בה ממש, שניתן לומר שלכתחילה לא יעשה כן. אבל בדיעבד יכול הוא לברך ואין ברכתו ברכה לבטלה כלל.

תאריך: 
15/11/04 ב' כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist