טלית קטן

שאלה: 

האם לפי הרמב"ם אין חובה ללכת עם טלית קטן? האם נכון שהרמב"ם לא הכיר מציאות זו של הליכה בטלית קטן? אם כן מתי החלו לנהוג בו ומדוע אם לפי הרמב"ם אין חובה ללכת איתו, ואף יש ששמעתי שאמרו לי כי לא מקיימים בו מצוה כלל.

תשובה: 

א. אין זכר במשנת הרמב"ם לטלית קטן, וגם לגישתו, אינה בגדר עיטוף, ואין לברך עליה.
ב. איני יודע אם הרמב"ם הכיר מציאות זו.
ג. כבר בימי הראשונים.
ד. בתימן רק זקנים ות"ח לבשו אותה מבחוץ. כל העם הסתובבו כל היום עם טלית מקופלת על כתפיהם. לכן, מבחינה חינוכית, טוב ללבוש טלית כזו, בלי ברכה. מאחר ובארץ אין מי שממשיך להניח על כתפיו, כל היום, טלית מצויצת מקופלת.

תאריך: 
16/11/04 ג' כסלו התשס"ה
x

Audio Playlist