טלויזיה בשבת עם שעון שבת

שאלה: 

אני יודע שאסור לראות טלויזיה בשבת גם אם היא מופעלת ע"י שעון שבת (מכיוון שאני נהנה מחילול של יהודי), וזה מפנה אותי לשאלה איך מותר להפעיל מזגן/אור על שעון שבת הרי זה על אותו עיקרון (הרי גם בחברת חשמל עובדים יהודים בשבת)?

תשובה: 

לא הרי זה כהרי זה. הצופה בטלביזיה, נהנה מתכניות שיהודים מכינים אותן בשבת, לצורך הצופים, ואפילו בשידור חי, ואין להפעלתן שום היתר. לא כן עודי חברת החשמל, שיש להתיר שימוש בחשל לצורך אור או מזגן, כי בשעה מסוימת בשבת, יהודים מפעילים מתג מסוים, כדי שהמערכת תמשיך לפעול ולספק חשמל להמשך השבת, ואותו חשמל משרת את הצבא, שפועל לצורך פקו"נ, ואותו חשמל משרת את החולים בבתי חולים, שהם בגדר חולים, שיש בהם סכנה או ספק סכנה, והוא משרת חולים, שהם בגדר ספק סכנת נפשות, שפזורים בבתים הפרטיים ברחבי הארץ, ובאותו חשמל אנחנו נהנים. כבהמה שנשחטה בשבת, לצורך חולה שיש בו פקו"נ, שמחמת אותה שחיטה, יכול הבריא לאכול בשר חי, אם ירצה בכך.

תאריך: 
05/06/05 כ"ז אייר התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist