עציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב לעניין ערלה

שאלה: 

סליחה ומחילה מהרב, אני שוב חוזר ושואל. הרמב"ם כתב הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה. מה שהשיב הרב שמקורו מהירושלמי, אין זה לטעמו של הרמב"ם, כי הרמב"ם לא חילק.

תשובה: 

מדוע לא? החילוק הוא בכך שהרמב"ם הבחין בין אילן בעציץ לזרע. והמסקנה מתבקשת מאליה, שהאילן שורשיו גורמים לבקעים בעציץ. לא כן הזרעים.

תאריך: 
19/09/05 ט"ו אלול התשס"ה
x

Audio Playlist