דילוג לתוכן העיקרי

אדם אמר שם רשע ולא קיללו

שאלה

רציתי לדעת איפה כתוב ברמב"ם שאדם שאמר שם רשע ולא קיללו נקרא רשע? וגם
רציתי לדעת מהי הגדרת הרמב"ם לאדם רשע? (אם אפשר בבקשה לענות לי גם מה המקור)
תודה אילן

תשובה

בכרוז להל' סנהדרין מונה הרמב"ם (במניין המצוות), מצוה ל' שלא לקלל אדם משאר בני ישראל הכשרים. ועל אתר (הע' לה) מעיר מורנו הרב יוסף קאפח: "בסוף מצוה זו הדגיש רבנו "הכשרים", כי את הרשעים מותר לקלל ואף מצוה... ואף אם אינו רשע אלא שחוזר בו לאחר שקיבל דמי המקח כת"ר "אוררין אותו" והדברים פשוטים". לעניין הגדרת רשע - עיין גם הל' עדות פ"י הל' ג.