דילוג לתוכן העיקרי

שאלה בעניין גזל, מס הכנסה ודיווח הוצאות חניה

שאלה

לרב שלום! במסגרת עבודתי כשכיר, אני מקבל החזר נסיעות מלא על נסיעות למקום העבודה וחזרה, כולל תשלומים ששילמתי עבור הוצאות חניה. החזר מסוג זה אני מקבל למשכורתי, והוא נכלל כהכנסה בתלוש החודשי (כך שמשולם על 'הכנסה' זו, שאיננה כי אם החזר הוצאותי, מס הכנסה כחוק). כעת, לבד מכך, וללא שום קשר, אני גם עצמאי. ומגיש דו"ח סוף שנה על הכנסותי - כעצמאי. במסגרת דו"ח זה עלי לדווח על הוצאות הרכב שעשיתי השנה. אבהיר - מסכום הוצאות הרכב הם מורידים 10,000 ק"מ שנחשבים שימוש אישי - עצמי שעשיתי ברכב, כך שלצורך חישוב ההוצאות המותרות בניכוי הם מחשיבים רק 50% מהוצאותי המדווחות (אני נוסע ברכב לכל השימושים כ -20,000 ק"מ בשנה), בצורה פרופורציונלית, ורק סכום זה מותר לי לקזז כנגד הכנסות (כדי לאפשר אי - תשלום מס לכאורה רק על שימושי העסקי ברכב). מכל מקום, כך מס הכנסה עובדים בעניין זה. יצויין עוד, כי לטענת רוה"ח שלי, והצדק עימו, עלי להכניס את כל הוצאות הרכב, כולל חניות פרטיות וכאלה שנעשו לענייני האישיים (בלתי - עסקיות), כדי שבחלוקת הסכום עפ"י הפרופורציה הקילומטרז'ית, בעת הקיזוז, יתחשבו בסכום הגבוה - שכן ממילא מסכום זה 'מנוטרלות' הוצאותי הפרטיות ברכב, עפ"י המנגנון המפורט. שאלתי היא, האם ניתן להכניס בחשבון הוצאות הרכב, עליהן אני מדווח כעצמאי כאמור, גם את החניות עליהן 'כבר קיבלתי החזר' במסגרת משכורתי כשכיר (ואף חוייבו בתשלום מס, במסגרת חבויותי והפטורים המגיעים לי, בתלוש כאמור). אודה לדעתו של הרב באשר לדעת ההלכה בעניין זה.
תודה מראש על זמנך.

תשובה

נראה לענ"ד שעל שאלה זו אני צריך להשיב שזה כשר, אבל מסריח, ולא בגללך, אלא בגלל שיטות ההתנהלות של המעסיקים בישראל ושל שלטונות מס ההכנסה בישראל, כי שיטות אלה מאלצים את העובדים לנהוג בדרכים שאינן הולמות. צא וראה:
א. עבודתך כשכיר - אתה זכאי להחזיר נסיעות, לרבות חנייה, והחזר זה הופך להיות מרכיב בשכר, כלומר השכר שמגיע לך הוא הסכום שמשלמים לך, אלא שקוראים לו בשמות שונים, חלקו קוראים שכר יסוד, ולחלקו קוראים תוספת יוקר, לחלקו קוראים השתתפות בהוצאות ועוד.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.