דילוג לתוכן העיקרי

יין נסך

שאלה

האם חילוני שפותח יין, זה יין נסך ואסור לשתות ממנו? אם אפשר לפי שיטת הרב קאפח?

תשובה

רק מי שמחלל שבת בפרהסיא, או ח"ו כופר במציאותו יתברך.