השלכת עיתונים המכילים דברי תורה

שאלה: 

לרה"ג רצון ערוסי שליט"א שאלתי היא לאור ריבוי העיתונים המכילים היום בתוכם ד"ת כגון שאלות בנושא השקפה הלכה ופרשת שבוע כיצד עלי לנהוג בהשלכתם יש לציין שגניזת כל מאמר היא קשה ולכן שאלתי מה מעמדם הקדושתי של אותם מאמרים? במידה ויש לגונזם כיצד מתמודדים אותם הרבנים המפרסמים ד"ת אלו ביודעם כי אין כל הציבור יכול לגונזם ודברים אלו עלולים להתגלגל לאשפה? ויהיה שכרו של הרב מרובה מהשמים הראל צדוק

תשובה: 

זו אחת הבעיות הקשות בימינו, שפסוקים ודברי חז"ל מתגוללים ברחובות ובשווקים. ולכן כל מי שחפץ בגליון, שלפי דעתו יש בו דברים שלטעם, יקחנו ויאספנו יחד עם הגליונות של כל השנה ויכרכם לספר. אולם אם אין האדם מעוניין לאספם ולכרכם לספר, אין בררה אלא לדאוג לגניזתם, ושלא יתגוללו בחוצות קריה.

תאריך: 
31/01/06 ב' שבט התשס"ו
x

Audio Playlist