צרעת

שאלה: 

שלום עליכם מורנו ורבינו הרב הגאון רצון ערוסי שליט"א!!! מהם הסיבות לנגע צרעת חוץ מלשון הרע ורכילות? הרב תכתוב לי בבקשה מקורות לתשובה. פורים שמח וכל טוב.

תשובה: 

מקובלים אנו שנגעי צרעת באים על לשון הרע ומוציא שם רע. ובמיוחד כנגד ת"ח, שאפילו הרמב"ם, הביא עניין זה בספרו משנה תורה, בסוף הלכות טומאת צרעת.

תאריך: 
13/03/06 י"ג אדר התשס"ו
x

Audio Playlist