דילוג לתוכן העיקרי

צרעת

שאלה

שלום עליכם מורנו ורבינו הרב הגאון רצון ערוסי שליט"א!!! מהם הסיבות לנגע צרעת חוץ מלשון הרע ורכילות? הרב תכתוב לי בבקשה מקורות לתשובה. פורים שמח וכל טוב.

תשובה

מקובלים אנו שנגעי צרעת באים על לשון הרע ומוציא שם רע. ובמיוחד כנגד ת"ח, שאפילו הרמב"ם, הביא עניין זה בספרו משנה תורה, בסוף הלכות טומאת צרעת.