דילוג לתוכן העיקרי

עץ ארז בקרבנות

שאלה

1.
רציתי לדעת האם יש קורבן בתורה שבו מקריבים או מביאים לכהן כמנחה עץ ארז (או ענף מעץ ארז)?
2. מה מסמל עץ ארז בקרבן זה (אם יש)?
3. מה מסמל עץ ארז בתורה בכלל? אם יש לו משמעות מיוחדת?
תודה

תשובה

1. אין קרבן או מנחה מעץ ארץ. יש ומשתמשים בו לצורך טהרת המצורע, או בהכנת מי חטאת לטיהור טמאי מתים.
2. יש שדרשו "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה" - כמלך לצדיק.