יציאת השבת ושונות

שאלה: 

לק"י לכבוד הרב השלום והברכה. אני לומד בערב בכולל עם רב ספרדי, באחד השעורים דיברנו על הוצאת השבת לפי ר"ת, וקיבלתי להוציא את השבת לפי ר"ת, בלא לשאול את רעייתי שתחיה., ולה זה קשה. עם הזמן החלטתי להיצמד למנהגי אבותינו. ולמען שלום בית :
א. האם נהגו אבותינו להוציא שבת לפי הלוח הנהוג היום או שגם החמירו בזה משום שיש ספק מדאורייתא בדבר?
ב. במידה ולא נהגו האם צריך לעשות התרה?
ג. בתפילת ערבית אומרים את 18 הפסוקים לפני עמידה אני מתפלל בביה"כ שאמי שחלק מהמתפללים הם בלדי איך אני אמור לומר את הנ"ל כדי שאעמוד עם הציבור יחד, לש"צ שאינו אומר אותם, ואם איני מספיק על איזה אמנים אני עונה, או שאתפלל עם הש"צ עד ולא ישן שומר ישראל ואמשיך ולא אענה על הקדיש. מה לעשות?
ד. במידה ומזמינים אותי לעבור לפני התיבה איך אני אמור לנהוג לפי השאמי או מנהגי?
בתודה שמעון

תשובה: 

א. בתימן נהגו לראות בשמים, ולפי הכוכבים ידעו אם השבת נסתיימה.
ב. נראה שאתה צריך התרה.
ג. בנסיבות כאלה אתה יכול לדלג על השמונה עשרה פסוקים ולחתום המולך בכבודו.
ד. אם כל ש"ץ שם צריך להתפלל כמו השאמי, כך עלינו לנהוג. ורק אם הם מאפשרים לכל ש"ץ להתפלל לפי מנהגו, תנהג לפי מנהגך. לעולם, גדול השלום. ואין לעורר מחלוקות.

תאריך: 
09/05/06 י' אייר התשס"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist