עיסוק בדינים ומשפטים במציאות ימינו

שאלה: 

לכבוד הרב שליט"א השלום והברכה! הנני אברך בישיבה ועוסק בחינוך לפרנסתי.
רציתי לשאול את הרב שאלה בנושא לימוד ענייני 'חושן משפט' בכלל. אני מוצא בעצמי רצון להתפתח בתחום של לימוד חושן משפט בע"ה. בד בבד, אני חש צורך להתמחות גם בלימוד משפטים, כדי להיכנס לעולם המשפט הנהוג בימינו בחברה, ולהאיר בו את אור התורה בצורה זו או אחרת. אינני יודע כיצד בדיוק אעשה זאת.
רציתי לשאול את הרב, כרב המתמחה בנושא זה מאוד, האם כיוון זה הינו כיוון חיובי. האם בכלל יש עניין בימינו לנסות ולהיכנס לעולם המשפט הנהוג ולנסות לצקת בו תוכן של משפטי התורה? האם זה בכלל אפשרי? האם לא כדאי לי להתמצות בלימוד חושן משפט וקבלת 'ידין ידין' בתקווה לשמש כדיין בע"ה? מצד אחד אני רוצה לעסוק בתחום זה מתוך עולמה של תורה ובה, ומאידך גיסא אני חש רצון עז לא "להצטמצם בד' אמות של הלכה" אלא להיכנס בעובי הקורה ולהראות ברבים את יופים ואמיתותם של התורה ומשפטיה. אשמח לקבל את חוות דעתו של הרב שליט"א! בברכת ישר כח על כל פעולך ובהודאה מראש על עזרתך!

תשובה: 

הדבר הכי טוב ללמוד חושן משפט ממש. ההצעה הבאה אחריה, שתלמד משפט עם דגש מיוחד על משפט התורה. אבל הכל תלוי באדם ובאפשרויותיו. לכן פני למזכיר שלי במועצ"ד קריית אונו, י עקב, והזמן פגישה עמי כדי שהעצה תהיה מתאימה יותר.

תאריך: 
07/06/06 י"א סיון התשס"ו
x

Audio Playlist