גר?

גוי (שבא מרוסיה שסבו יהודי) שמל וטבל והוציא בבחינות אף ציון טוב, אך למפרע התברר ש"קבלת על המצוות" שעשה מול בית הדין, היתה שקר אחד גדול והוא לא התכוון לשום דבר שקיבל על עצמו. האם הוא כעת יהודי - חוטא או גוי גמור? (לצערנו הרבה מה"מתגיירים" ברבנות ובצבא הם כאלה...)

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

אם ידוע בעליל שהדגרות היתה בהטעיה, היא אינה גרות כלל. אך אם קבלת הגרות היתה אמתית, אלא שסרח וחזר לסורו, הוא כמו יהודי מומר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪