גר?

שאלה: 

גוי (שבא מרוסיה שסבו יהודי) שמל וטבל והוציא בבחינות אף ציון טוב, אך למפרע התברר ש"קבלת על המצוות" שעשה מול בית הדין, היתה שקר אחד גדול והוא לא התכוון לשום דבר שקיבל על עצמו. האם הוא כעת יהודי - חוטא או גוי גמור? (לצערנו הרבה מה"מתגיירים" ברבנות ובצבא הם כאלה...)

תשובה: 

אם ידוע בעליל שהדגרות היתה בהטעיה, היא אינה גרות כלל. אך אם קבלת הגרות היתה אמתית, אלא שסרח וחזר לסורו, הוא כמו יהודי מומר.

תאריך: 
19/10/06 כ"ז תשרי התשס"ז
x

Audio Playlist