תשלום חוב, לאחר מיתה

שאלה: 

כבוד הרב.
קרובתי נפטרה ערירית ואני בין יורשיה על פי צוואתה. מצאתי ניירת המציינת שיש עליה חוב אגרת טלויזיה. האם עלי לשלם זאת באין תובעים, בכדי "לזכותה" מחובות בלתי משולמים? בברכה.

תשובה: 

אין חובה אישית על היורש, מכח דין או מכח צוואה לפרוע חובות המוריש, או המצווה. אבל העזבון שמקבל היורש, הוא רק לאחר ניכוי כל חובות המוריש או המצווה.

תאריך: 
15/03/07 כ"ה אדר התשס"ז
x

Audio Playlist