חילול מעות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
רציתי לחלל כמה שקלים שהיו לי, והיות שלא היה לי כסף בנמצא אמרתי שהמעות יהיו "מחוללים על שקל שיש לי" והתכוונתי שכשיהיה לי שקל הוא ייתפס בקדושתם. האם זה מועיל? את השקלים הראשונים כבר איני יכול למצוא.

תשובה: 

לא. רק כשיש שקל, כדי שהקדושה תעבור מהשקלים לאתו שקל.

תאריך: 
28/03/07 ט' ניסן התשס"ז
x

Audio Playlist