משפט

שאלה: 

שלום לרב
1. כיצד הרמב"ם התמודד עם הבעיה שלפי דיני התורה כמעט ולא ניתן להאשים אדם בפלילים?
2. האם הסכים לשיטת הר"ן שעיקר סמוכויות הענישה במדינה הם של המלך ולא של הסנהדרין?
3. מה דעתך על פס"ד 'קסטנבאום'? האם לפי הרמב"ם יש לאסור כיתוב בלועזית על מצבה? חשבתי לעצמי שאולי אפשר לומר שלדעת הרמב"ם יהיה אסור לכתוב דווקא בעברית על מצבה, בשל קדושת השפה ולפי תשובתו בעניין הכנסת כתב עברי לבית הכסא.
4. מה דעתך על סירוס כימי לאנסים שלפי הערכות פסיכולוגים ומומחים 'אין להם תקנה'? בברכה ותודה יחיאל כולל הרא"ה

תשובה: 

1-2. ניתן לדון דין תורה בימינו גם בפלילים, מדין הוראת שעה.
3. לפי הרמב"ם אין בונין, אפילו לצדיקים מצבות. הללו שהורו לכתוב תאריך פטירה עברי ע"ג המצבות, ולא לועזי, הוא בגלל יום השנה, שגם כן לא נמצא במשנת רבינו. נכון שלפי רבינו, אפשר שאסור לכתוב בכתב הקודש כתב מרובע, אבל בכתב שאינו מרובע, מותר, אם אין תוכן קדוש, כמו פסוקים וכיו"ב.
4. ניתן להתיר לענ"ד, אם הסירוס הכימי הוא בגדר גרמא, והאיסור מדרבנן, ואם ייעשה הדבר ע"י גוי.

תאריך: 
27/06/07 י"א תמוז התשס"ז
x

Audio Playlist