דילוג לתוכן העיקרי

לשון הרע

שאלה

החפץ חיים כותב שבלשון הרע נענשים 3 אנשים המספר השומע וזה שסיפרו עליו. א"כ מדוע רק מרים קבלה צרעת ואילו משה שסיפרה עליו ואהרון ששמע לא נענשו?

תשובה

הענשים על לשון הרע הם רבים ומגוונים, ולאו דווקא צרעת. כי מדוע משה שדיברו אודותיו, יצטרע, אבל הוא סבל מהלשון הרע שדיברו אודותיו, וזה נחשב לעונש. ואהרון נענש, בעונש שה' הענישו, בכל עונש, וגם שאינו ידוע לנו.