קדושת בית כנסת

שאלה: 

אנחנו גרים בבנין, שיש במקלט בית כנסת. צד היכל ספרי התורה נמצא בכיוון חדר השינה של השכנים. אנחנו נשואים כ -11 שנה בלי ילדים, נישואין שנייים, וגם לבעלי אין ילדים משואין ראשונים. אמרו לנו שיכול להיות הסיבה לכך שאנחנו גרים מעל בית הכנסת. בנוסף רוב השכנים שגרו בכיון שלנו היו להם הרבה בעיות אישיות. בעלי דיבר עם הגבאי - שימצא לו מקום חילופי. שאלתי - מה ההלכה אומרת לגבי בעיה זו?
תודה

תשובה: 

אסור לגור מעל ארון הקודש. יש פוסקים שדבר זה מזיק במי שעובר וגר שם. מאחר והמקלט לא נועד להיות בית הכנסת, ומאחר וחדר השינה תוכנן להיות מעל המקלט, זכותכם למנוע שארון הקודש יהיה מתחתכם. זאת ועוד, לפי השו"ע, רשאים המתפללים להתפלל במקלט, גם אם אין בעיה של ארון הקודש. כלומר שאין מניעה מדין שכנים, לעשות כן. כי התפלה בציבור היא מצוה. אבל לפי הריטב"א, ואני בדעה שזו גם דעת הרמב"ם, לא התירו רק לתלמוד תורה. ולא לביהכ"נ ולא לכולל, למרות ההפרעה לשכנים, ולכן גם מדין שכנים יכולים אתם, לפי הריטב"א, לדרוש שלא יתפללו שם, גם אם אין באותו ביכ"נ ארון קודש.

תאריך: 
31/08/07 ט"ז אלול התשס"ז
x

Audio Playlist