דילוג לתוכן העיקרי

פיסטור יין - נחשב מבושל?

שאלה

שלום לכבוד הרב', תהליך פיסטור היין מתבצע באופן שגוף חימום מחמם קטע מסויים וקצר של הצינור בו זורם היין במהירות ובחום של 80 מעלות ומיד הוא חוזר לקטע המקרר אותו. לאור זאת, לא ברורה הקביעה שתהליך הפיסטור כאמור הופך אותו ל"מבושל" ופסול לקידוש. א) לא מתקיים תהליך בישול עפ"י הגדרות שטבע רבנו בהלכות שבת, שנועד לרפות את הדבר הקשה ולהקשות את הדבר הרפוי.
ב) חימום היין באופן זה נעשה במהירות גדולה (פחות משניה) ואיננה משפיעה מאומה על צמיגות היין ולכן אינו דומה לתבשיל או קונדיטון (כדברי מורנו הרב יוסף קאפח) תכתב בספר החיים ובספר הזכרון

תשובה

אכן, יש באמת פוסקים שסוברים שאין זה בגדר יין מבושל, לעניין יין נסך והן לעניין קידוש.
א. אולם הגדרת רבינו לעניין בישול בשבת טעונה הסבר לעניין נוזלים. לא מיבעיא לעניין מים, שבוודאי אין ההגדרה הזאת תופסת כלל. אלא גם לעניין נוזלים אחרים, כלום נאמר שביין הוא יגיע לבישול רק לאחר שייבש ויהיה למוצק?!
ב. זו סברה נכונה. תיכתב בספר החיים ובספר הזיכרון לפי פירושו של המאירי, בחיבור התשובה, מאמר שני, פרק שני.