פונדקאות בהלכה

שאלה: 

שלום לכמו"ר
1. האם מארי מתיר לזוג חשוך ילדים להביא ילד לעולם ע"י אם פונדקאית (זרע של הבעל, ביצית של האשה, והרחם הוא בית גידול כביכול אצל האשה הפונדקאית)?
2. האם בהגדרה ההלכתית (משפטית?) האם (בעלת הביצית) והאב (בעל הזרע) הם ההורים היחידים? האם לאם הפונדקאית יש זכויות כלשהם (כגון חיוב בכיבוד אב ואם, ישיבת שבעה ח"ו)
3. כיצד הרב לומד את הדינים הללו מרבנו הרמב"ם? האם מארי יוסף התייחס לעניין זה? ואתה שלום וביתך שלום.

תשובה: 

1. מורנו הרב יוסף קאפח פסל דברים אלו. 2-3. הדברים ארוכים, מורכבים ושנויים במחלוקת. ולכן מורנו הרב יוסף קאפח פסל שיטות אלו, שיביאו לתוהו ובוהו, בדיני היוחסין.

תאריך: 
07/10/07 כ"ה תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist