נדר לבטל מצווה

שאלה: 

לכבוד הרב
1. אם אדם נדר או נשבע לבטל מצוות עשה בשב ואל תעשה, האם הנדר/השבועה חלה?
2. אם אדם נדר או נשבע לבטל איסור דרבנן, האם הנדר או השבועה חלה?

תשובה: 

1. בנדר - חל. בשבועה - לא חל.
2. גם בנדר לא חל, כי דברי סופרים צריכים חיזוק.

תאריך: 
07/10/07 כ"ה תשרי התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist