אירוח בחו"ל

שאלה: 

שלום למארי ערוסי. בעבודתי הוחלט, שאסע לחו"ל מידי שבועיים, לכמה ימים (עד 5 ימים, לעיתים להיות שם אף בשבת) לפגישות, רכישות וכיו"ב. ולכן
רציתי לשאול מס' שאלות.
1. לפי שיטת רבינו, האם מותר לאכול פת גויים במקום שאין? (אם אני נמצא במקום שאין בחנויות קרובות, ואני צריך ליסוע שעה בערך כדי להביא לחם כשר - האם מותר?)
2. ישנם מקומות שצריך ליסוע אליהם לצורך עבודה, והם עויינים ליהודים, ויש חשש שיזיקו (כגון במקומות בגרמניה, צרפת, ירדן) האם במקומות אלו ניתן להסוות את היותי יהודי (ולילך בלי כיפה וכיו"ב)?
3. האם מותר ליסוע בתחבורה ציבורית בשבת, שכולה גויים? וכמובן איני משלם אלא מציג כרטיס?
4. בכלל, אשמח אם מארי יתן כמה הדרכות לנאלצים לטוס לחו"ל...

תשובה: 

1. רק פת נחתום, ושידוע שאין בה שום אלמנט אסור.
2. אפשר ללכת עם קסקט.
3. לא. יש גם איסור תחומין.
4.
א. ליטול ידיים בבית ולהתנות עליהן כדי שהנטילה תשמש לו לאכילה במטוס.
ב. להתפלל מחוץ למטוס, ורק כשאין אפשרות עדיף להתפלל מיושב ליד החלון מאשר מעומד בין עוברים ושבים, ובין הדיילות או ליד הנוחיות.
ג. לא תמיד יש עירוב בחו"ל, ולכן צריך להיזהר בדין הוצאה מרשות לרשות.

תאריך: 
21/10/07 ט' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist