קושי גדול..

שאלה: 

לכבוד הרב.. ברצוני להבין את הסברה של הרמב"ם בנוגע לאסטרולוגיה מזלות עין הרע סיאנסים וכו'.. כידוע.. הרמב"ם התנגד לכל הדברים האלה.. אבל הדבר די מתנגש עם שאר התורה.. כלומר עם הגמרא.. רבנים אחרים.. ובעיקר ההעלה באוב של שמואל.. בנוסף.. ישנו מקום שרב שמלמד אותי הציג בפני.. שבו הרמב"ם אומר - איך לדעת אם מישהו נביא? תבדוק אם מה שהוא אומר באמת מתקיים בדיוק מוחלט ואם זה לא כל כך מדויק כנראה שזה דרך כישוף.. או משהו כזה.. אז איך זה מסתדר? וגם מה הדעה של הרב קאפח זצ"ל בנוגע לעניין.. ובנוגע לכבוד הרב.. אני צריך לבחור ספר הלכה.. (אני בלדי) המליצו לי על קיצור שולחן ערוך של הרב רצאבי. האם יש עוד ספר שאני יכול לפסוק ממנו? אני רוצה כמה שיותר לפי הרב קאפח.. וגם מה דעת הרב לגבי המדינה וגיוס לצבא...
תודה לרב...

תשובה: 

1. לגבי האסטרולוגיה - יש אמנם חכמים בתלמוד שחשבו שיש בזה ממש, אבל גם אלה היו בדעה שישראל תלויים בתפילותיהם ובמעשיהם. על כל פנים, הרמב"ם בדעה כמו אלה שסוברים שאין בהם ממש, ואין להזדקק להם. לגבי סיאנסים והעלאה באוב - כולם אוסרים. לגבי עין הרע, גם הרמב"ם מסכים שיש עין הרעה, השאלה, מהי ומה טיבה.
2. אם הנביא הוא שקר, ועושה "אותות", הרי הוא עושה כישוף. ויש מכשפים שיש להם כישרון לאחז עיניים.
3. דעת מורנו הרב יוסף קאפח, כנ"ל.
4. עסוק תדיר במשנה תורה להרמב"ם, ועשה לך רב שיודע להורות מהרמב"ם, ושיודע את משנת מורנו הרב יוסף קאפח.
5. המדינה היא עובדה קיימת. אנו מתפללים שהיא תהיה מדינה עפ"י התורה. לפי שעה, בעונותינו המרובים, היא מתחלנת והולכת.

תאריך: 
21/10/07 ט' חשון התשס"ח
x

Audio Playlist