מעשר כספים

שאלה: 

כבוד הרב שלום ברורים לי פחות או יותר כללי המעשרות. שאלתי: אני שכיר בעל הכנסה קבועה שממנה אני מפריש. לאחרונה החילותי בהשקעה במיזם כלשהו ובשלב הזה נדרשת השקעה חודשית(עדיין ללא תמורה /רווח). האם עלי לנכות מסך ההכנסות החודשיות את הכסף הזה שאותו אני מפריש מידי חודש וממה שנשאר לעשר?
בתודה מראש בני

תשובה: 

לא, כי הנותן מעשר כספים, קודם כל עליו לפרוע את צרכיו וצורכי ביתו וחובותיו, לרבות השקעותיו. אח"כ יפריש מהנותר מעשר, אם נהג לעשות כן. כי אין אומרים לאדם אל תשקיע בגלל מעשר כספים, והרי ברוב ההשקעות, בשלב ראשון, אין רווחים, ולפעמים יש אפילו הפסדים, ורק כשההשקעה תניב פירות, יפריש גם מרווחים אלו מעשר כספים.

תאריך: 
28/11/07 י"ח כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist