מזונות

שאלה: 

שלום עליכם לגבי תשלום דמי מזונות של הבעל לאשתו - הרי כוחם של תשלומים אלו לאחר הנישואין הוא מדין הסכם. אם - כך, מדוע בנימוקי הדיינים עולים השיקולים והסברות שנאמרו במקור לגבי חובת הבעל במזונות אשתו בזמן שהם נשואים. (בהסכמי הגירושים לא מופיע שישלם לה כפי שהיה חייב בזמן נישואיהם, אלא בסתם")
בתודה וביקר דוד שלום קאפח

תשובה: 

לא ירדתי לסוף דעתך. חובת המזונות של הבעל לאשתו בנישואיהם היא מכח דין, לא מכח הסכם. בהסכם גירושין בד"כ יש הסכם על גובה המזונות שחייב האב לבניו ובנותיו שנמצאים אצל גרושתו, כי אין חובת מזונות לגרושה.

תאריך: 
17/02/08 י"א אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist