דילוג לתוכן העיקרי

הלשנה או דיווח לגיטימי

שאלה

בס"ד שלום לכבוד הרב,
היכן עובר הגבול בין הלשנה אסורה (כלומר כשאדם מוסר מידע על חברו שיכול לפגוע בחברו). לבין דיווח לגיטימי.
תודה

תשובה

אסור להעביר מידע למישהו על מישהו, אפילו מידע שאינו מזיק. לא תלך רכיל בעמך. כל שכן כשיש בו נזק. ורק כשהעברת המידע היא חיונית כדי להציל מישהו או את ממונו, הדבר מותר. אך מן הראוי להתייעץ עם מורה הוראה, כי דברים אלו צריכים להישקל במאזני פלס הלכתיים ומדוקדקים.