גילוח - הבהרה להסרת ספקות

שאלה: 

כבוד הרב שלום רב, אודה לכבוד הרב באם תינתן תשובה ברורה באשר למנהג יהדות תימן (בלדי) ביחס לגילוח בספירת העומר וכן בחוה"מ. הדעות באתר זה, בקיצור שו"ע של הרב רצאבי וכן בספרו של הר' קאפח "הליכות תימן" הותירוני כשאני לא יודע כיצד עלי לנהוג. לשם כך אבהיר כי הנני בן לאב שנולד בתימן ונוהג במנהג הבלדי. מידי יום הנני נוהג להתגלח במכונת גילוח ובפרט לכבוד שבת קודש. אשר על כן:
1. האם ניתן להתגלח בחול המועד סוכות? בבחינת היבט המועד.
2. האם ניתן להתגלח בחוה"מ פסח? הן מבחינת היבט המועד והן מהיבט ספירת העומד?
3. ככל ואסור להתגלח בחוה"מ האם ניתן להתגלח בחוה"מ ביום שישי לכבוד שבת קודש?
4. לאחר חוה"מ - האם ניתן להתגלח מידי יום שישי בספירת העומר לכבוד שבת קודש?
5. האם ניתן להתגלח בספירת העומר בראש חודש?
6. האם ניתן להתגלח בספירת העומר ביום העצמאות? וככל ומותר - האם ניתן להגלח גם ביום העצמאות שהוקדם או נדחה? כבוד הרב,
אודה מקרב לב באם תורחב היריעה בעניין זה שכן משיחות כם הרבה מבני קהילתנו רב הבלבול והנחיה ברורה בעניין זה תסייע לרבים לנהוג כראוי. בכבוד רב ובברכת בריאות וכל טוב

תשובה: 

כלל יהא נקוט בידך, עשה לך רב והסתלק מן הספקות. נראית לי הוראתו של מורנו הרב יוסף קאפח גם לעניין ימי הספירה וגם לעניין חול המועד. לעניין הספירה הוא פירש את דברי מהרי"ץ שהמנהג שלא להסתפר בימי הספירה חדר לתימן בטעות, ולכן אין מנהג מחייב כלל. וגדולי חכמי תימן קמו ועשו מעשה וגילחו שיער ראשם (כי בתימן לא גילחו זקנם כלל), בערב שבת, כי כך נהגו בכל ימות השנה. ולכן כל מי שנוהג לפי מנהג תימן, אין מנהג שאוסר עליו להסתפר או להתגלח בכל ימי הספירה. לעניין חול המועד, חז"ל גזרו שלא לגלח שער הראש (עיין פיהמ"ש לרבינו), כי בימיהם לא גילחו שיער זקנם כלל, וזאת כדי שלא ייכנס לרגל (לחג) כשהוא מנוול. ואם כן, על גילוח הזקן אין גזרה. וגם אם נידחק ונכלול את גילוח הזקן בכלל גזרות התגלחת, הני מילי למי שלא גילח זקנו לפני יו"ט ראשון ונכנס לחג כשהוא מנוול. לא כן למי שהתגלח בערב יו"ט ראשון, והוא נוהג להתגלח כל יום, כיצד נאסור עליו להתגלח, באופן שייכנס לחג האחרון כשהוא מנוול. וכל זה דווקא לגילוח שאינו אסור בכל ימות השנה, כגון במשעי. כי לגבי גילוח במכונת גילוח, כנראה שלפי רבינו אסור בכל ימות השנה.

תאריך: 
29/04/08 כ"ד ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist