דילוג לתוכן העיקרי

שונות

שאלה

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
א. אני תלמיד בישיבה תיכונית, דתית לאומית. ביום ירושלים הבעל"ט הולכים כולם למה שמכונה 'ריקוד דגלים' (בשירה ובריקודים רוקדים ושרים ומודים לה' שהצילנו במלחמת ששת הימים ונתן לנו את ירושלם, רוקדים את רוב ככל רחוב יפו ומגיעים עד הכותל, כמובן שהארוע נפרד ושרים רק שירי קודש והלל לירושלם). האם ללכת עם כולם לריקוד דגלים או להשאר ללמוד בישיבה? כמובן בלי להבליט את מעשי.
ב. אם אפשר לקבל מהרב המלצה לספר מוסר, לאחר מסילת ישרים, המתאים לי.
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה

א. מצווה להודות לה' שזיכנו לשחרר את מקום קדשנו. בוודאי שטובה ההודאה המרוכזת, כדי לא לפגוע בלימוד תורה. אבל רבני הישיבה הם היודעים מהי הדרך היותר מתאימה לצאן מרעיתם. כי יש והודאה פרהסיונית היא משאירה רושם עז על הנערים וגם יש בה קידוש ה'. ובנסיבות כאלה, הפרתה היא קיומה.
ב. אפשר "חובות הלבבות" לרבינו בחיי.