כתם על בגד בשבת

שאלה: 

שלום כמו"ר לפי שיטת רבינו
1. האם מותר לשים טלק על כתם שיש בחולצה במטרה שהטלק יספוג הכתם ואז החולצה תהיה נקייה לשאר השבת?
2. האם מותר לנגב עם מגבון לח מיד כשנפלה חתיכה מן האוכל על החולצה, במטרה להצליח לנקות את הכתם, כדי שנוכל להשתמש בחולצה לשאר השבת?
3. במידה ודברים אלו אסורים, אשמח לדעת מדוע ואם אפשר מקורות. ומה מארי ממליץ במקרה כזה?

תשובה: 

שמירת שבת כהלכתה, ח"א, פרק טו, סעיף כד, אסר ע"י טלק. וכן גם ילקוט יוסף, שבת, סימן שב, סעיף
א. לענ"ד, אחר בקשת המחילה, מותר ע"י טלק. כי הטלק רק סופג השומן, ולכשיתייבש יוכל לגרד בציפורן לשפשף מבפנים, שדברים מותרים. עיין רמב"ם, שבת, כב, יז - יח. מדברי רבינו, שם, עולה שלכבס בגד במים אסור מן התורה. וגזרו חכמים גם שלא ישפשף הבגד מבחוץ גזירה שמא יכבס, ולא גזרו על שפשוף הבגד מבפנים, וכן לא גזרו על גירוד הכתם בציפורן. ולפי זה, יש לאסור הסרת הכתם ע"י מים, כולל מגבון לח, כי זהו כיבוס. וכן אסור ע"י חומרי חיטוי שמחטים את הבגד ע"י תכונת החיטוי שיש להם. לא כן הטלק, רק סופג, ואין בו שום תכונה לחטא. וכאמור, לכשיתייבש יוכל האדם לשפשף מבפנים ולגרד בציפורן מבחוץ.

תאריך: 
01/06/08 כ"ז אייר התשס"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist