קריעה על ירושלים ודיני ט באב

שאלה: 

שלום למארי,
1. מהיכן צריך אדם לקרוע בהגיעו לירושלים? האם בכניסה לעיר העתיקה, האם רק כשמגיע ליד הכתל ורואה את הר הבית? האם דין זה נוהג גם בימינו? איך הרב נוהג בעניין?
2. האם לאחר חצות אפשר ללמוד תורה בט' באב?
3. האם אפשר לנעול נעלי ספורט בט' באב?
4. אשה מעוברת ובאופן כללי צומות מאוד קשים לה. כיצד לנהוג ב ט' באב. האם עדיף שהיא תתחיל את הצום ותשבור אותו אם היא לא מרגישה טוב או שעדיף שמלכתחילה תאכל ותשתה בשיעורים ובאופן זה אולי תוכל להחזיק מעמד עד לסוף הצום?

תשובה: 

1. מי שראה מקום המקדש. אם הוא נוסע לשם בפחות משלושים יום בין ביקור לביקור, אינו צריך לקרוע. וכן אם יקנה חולצתו לזולתנו, אסור לו לקרוע. וכך מארי הציע.
2. באגדות מענייני החורבן - זהו מנהגנו.
3. כן. אם הם בד וגומי.
4. תתחיל, ואם לא תחזיק מעמד, שתשתה. אם הרופא יורה לה שלא לצום, כדי שלא תהיה לידה מוקדמת, שלא תצום.

תאריך: 
29/07/08 כ"ו תמוז התשס"ח
x

Audio Playlist