מספר שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
1. בספר החינוך בהקדמה לספר דברים כתוב: "כתב הרמב"ם ענין הספר הזה, ידוע שהוא משנה תורה יחזור בו משה רבנו לדור הנכנס לארץ, רוב מצוות התורה הצריכות לישראל... ועוד יוסיף בספר הזה קצת מצוות שלא נזכרו כלל כגון היבום, דין מוציא שם רע... ואין ספק כי כולן נאמרו למשה בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה, כי בערבות מואב לא נתחדש לו אלא דברי הברית..." מה הכונה "בערבות מואב לא נתחדש לו אלא דברי הברית..."? מהם דברי הברית?
2. ברכת המזון. *כאשר משה רבינו היה בהר סיני מה הקב"ה ציוה אותו לגבי ברכת המזון? האם הקב"ה אמר לו שצריך לברך על המזון, הארץ, ועל בית המקדש? *מדוע מזכירים את עניין הארץ, ובית המקדש בברכת המזון. מספיק להודות לקב"ה על המזון!!! *ידוע שחכמים הוסיפו את ברכת "הטוב והמטיב" כיון שהגופות של הרוגי ביתר לא הסריחו ובסופו של דבר זכו לקבורה. מי הם החכמים שתיקנו את הברכה הזו (איזו תקופה?), ומדוע להוסיף את הברכה הזו בברכת המזון?
3. האם ידוע במשך כמה זמן לימד משה רבינו את התורה לעם ישראל? האם הוא לימד אותם את כל התורה במשך שנה, שנתיים, ארבעים שנה?
4. ל"ט אבות מלאכה. קראתי שחכמים לומדים מסמיכות פרשת שבת והמשכן, את המלאכות האסורות בשבת. נמצא, שהמלאכות אסורות מדרבנן ולא מהתורה (יש שתי מלאכות שכתובות בתורה -"בחריש ובקציר תשבות") למה לא אומרים של"ט אבות המלאכה הרשומות במשנה הן הלכה למשה מסיני?? סליחה על האריכות. תזכה לשנים רבות וטובות, כל טוב.

תשובה: 

1. בערבות מואב, לפני הכניסה לארץ אמר משה לישראל דברי תוכחה (פרשת כי תבוא) והם דברי הברית.
2. תכלית ברכת המזון אינה רק להודות לה' על שזן אותנו, אלא שזן אותנו כדי לקדשנו בתורה ובמצוות, וע"י ארץ קודש (ברכת הארץ), ירושלים והמקדש (ברכת בונה ירושלים). ברכת הטוב והמטיב ניתקנה אחרי הדיכוי הנוראי של מרד בר כוכבא, כשכבר העם נואשו מבניין בית שלישי. חכמי המשנה שהיו ביבנה תיקנו ברכה זו, אולי ר' עקיבא והבאים אחריו.
3. במשך כל הארבעים שנה.
4. כל השלושים ותשע אבות מלאכה אסורות מן התורה, ואע"פ שלא נכתבו במפורש בתורה, אבל הן מפי הקבלה, והדרשות הן אסמכתא.

תאריך: 
06/08/08 ה' אב התשס"ח
x

Audio Playlist